938580649 // 698568514 ambibages@ambibages.com

NEUTRALIZACIÓ D’OLORS

Per a la Neutralització d’olors no desitjades dins d’un espai, Ambibages situa i analitza l’arrel del problema per a combatre’l de manera eficaç.

Sempre que existeix una mala olor, una olor desagradable, significa que hi ha present una matèria orgànica que desprèn aquesta pudor i que, associada a l’oxigèn arriba al nostre olfacte.

 

Si no hi ha Materia, no hi ha Olor

A partir d’aquesta premissa podem analitzar el focus, combatre’l i realitzar una neutralització d’olors sòlida i efectiva

Atenció!, mai, davant una olor desagradable podem aplicar una ambientació aromàtica, la reacció pot ser fatal per a les nostres expectatives.

Una vegada sabem per què existeix l’olor desagradable, actuarem sobre ell.

1- Realitzant una Neutralització d’olors en el focus conflictiu

2- Aplicant productes que neutralitzen les males olors, que, encara que contínuen existint, no els percebem.

Com Realitzem la Neutralizació d’Olors?

Per a una correcta neutralització de males olors, utilitzem sistemes de neutralització amb productes biotecnològics.

Els productes pertanyen a l’última generació de productes per a la cura del medi ambient.

És una preparació biodinàmica que catalitza les reaccions metabòliques en la degradació bacteriana de les substàncies orgàniques, contenint una alta concentració d’enzims i de principis actius.

Els productes porten en la seva composició enzims i bacteris que actuen de la manera següent:

 

 • Els enzims són “els ganivets i les forquilles” per als bacteris.
 • Emulsionen el greix i els residus orgànics perquè el bacteri sigui capaç de digerir-los. Quan el bacteri digereix el greix i els residus orgànics, s’alimenta i es reprodueix.
 • Seguidament el bacteri produeix més enzims facilitant la digestió.
  Per tant:

 Els enzims comencen a actuar instantàniament alimentant els bacteris.

  El bacteri viu menja, es multiplica i produeix enzims addicionals.

  El bacteri digereix la matèria orgànica acumulada i elimina les males olors i les fonts d’origen desapareixen.

  Eficaç en les xarxes de clavegueram, conduccions d’aigua i Paranys de Greix.

  Els productes d’aquesta línia es van formular específicament per a:

 

» Millorar i accelerar el procés de depuració biològica d’aigües residuals d’origen domèstic, industrial i zootècnic.

» Incrementar la taxa de biodegradació dels residus orgànics.

Ventatges i Beneficis de la Neutralizació d’Olors

 

 • Increment del nombre de bacteris que metabolitzen el nitrogen.
 • Metabolització de residus orgànics líquids i sòlids (de procedència civil, industrial i zootècnica).
 • Acceleració del procés de transformació dels llots.
 • Regeneració de la microflora i microfauna natural aeròbiques i anaeròbiques.
 • Prevenció de la formació de males olors.
 • Dràstica reducció dels valors de DBO i DQO.
 • Eliminació de la corrosió i la incrustació.
 • Sanejament Ambiental, a través de la inhibició de microorganismes patògens (s’ha demostrat l’eficàcia en contra del desenvolupament de: stafilococcus aureusescherichia coliPseudomonas aeruginosaproteus mirabilisshigella disenteriaeStreptococcus faecalisleptospira pomona, salmonel·les i pastourellae).
 • Reducció dels compostos de nitrogen i fòsfor químicament actius.
 • Estabilització de PH, induint la neutralitat dels elements tractats per una àmplia gamma de valors.

¿Quan hi ha ón, utilitzar la  Neutralizació d’Olors?

És efectiu en pràcticament totes les aplicacions gràcies al seu ampli espectre d’activitat neutralitzadora combinada amb el seu alt poder d’aplicació.

A continuació, vam mostrar algunes aplicacions dels nostres productes:

 

 • Urinaris/wc
 • Canalitzacions /sifons
 • Teixits (cortines, moquetes, sofàs, cadires, etc.)
 • Interior d’automòvils
 • Separadors de greix
 • Plats de dutxes
 • Abocaments líquids
 • Mateniment de fosses sèptiques
 • Residència d’Avis i Geriàtrics
 • Hotels, Hostals, Pensions, Cases Turisme Rural
 • Restaurants, Bars, Cafeteries
 • Cotxes, Autobusos, Camions, Autocaravanes, Trens
 • Cliniques Veterinàries, Botigues d’Animals, Perruqueries Cannines
 • Edificis

¿ Com funcionen els sistemes de Neutralització d’Olors?

El principi en el qual es basen els productes per a la neutralització d’olors consisteix en una barreja de dues substàncies de determinada composició. L’olor resultant pot ser molt menys intens que cadascuna d’elles per separat, arribant a ser imperceptible.

Per tant, quan les molècules del compost es volatilitzen en l’aire e interaccionen amb els elements productors d’olor de la molècula olorosa, aquesta pot estar composta per aldèhids, àmines, diàminas, sulfurs, àcids carboxílics, ésteres, acetones, etc.

Tots aquests compostos són altament reactius i són neutralitzats o inactivats mitjançant l’interacció amb les molècules del compost actiu dels nostres productes més avançats.

El compost que realitza la neutralització basat en la composició d’olis naturals i essències, neutralitza una àmplia gamma de males olors orgàniques.

Els components són totalment innocus per a la salut, ecològics i biodegradables. No contenen components que puguin fer malbé la capa d’otzó ni derivats del petroli.

Quan l’aire passa per aquests productes actius, es transformen en un vapor sec que es dispersarà per l’ambient mitjançant la normal convecció de l’aire, de manera que ràpida i eficaçment neutralitzarà les olors ambientals i els impregnats en superfícies poroses tal com teles, moquetes, parets, sostres, etc.

– No rovella els materials ni requereix l’evacuació de l’espai a tractar.

– Supera els esprais líquids. No crea residus humits.

– Supera els gels. Conté fórmules innòcues i els seus ingredients actuen més eficaçment.

– Supera els generadors d’otzó.  Els olis essencials no rovellen els materials ni requereixen d’evacuació de l’espai a tractar. 

És efectiu en pràcticament totes les aplicacions gràcies al seu ampli espectre d’activitat neutralitzadora combinada amb la seva alta mobilitat en l’aire. S’empra en forma de vapor sec o en solució aquosa.

¿On es poden aplicar els productes de neutralització de males olors?

N

HOTELS, HOSTALS, PENSIONS, CASES TURISME RURAL

Quants diners hem perdut per tenir inutilitzada una habitació a causa de la mala olor? Els hostes no romandran en una habitació amb mala olor.

Els nostres productes faran que l’habitació faci olor de fresc, a aire net, d’una forma senzilla, natural i ecològica.

N

RESTAURANTS, BARS, CAFETERIES

 Molts restaurants o cafeteries tenen problemes amb les olors, ja sigui de menjar, tabac, humanitat, etc…

El tractament pot efectuar-se per sistemes de climatització mitjançant una petita instal·lació dels nostres equips. Això serà aconsellable en grans espais com: salons de banquets, discoteques, bingos, halls, teatres…

N

COTXES, AUTOBUSOS, CAMIONS

Lliurar un cotxe de segona mà, un vehicle de lloguer o senzillament realitzar una bona neteja d’un automòbil implica, eliminar qualsevol rastre de males olors que pugui tenir.

Al contrari que els generadors d’ozó, podem treballar en el vehicle mentre el equip està sent utilitzat sense perjudicar la nostra salut ni danyar teles, gomes o coles.

N

CLIMATITZACIÓ i CONDUCTES DE VENTILACIÓ

Utilitzem vapor sec com a element neutralitzador de l’olor, així aconseguim els següents avantatges:

– Evitem la brutícia dels conductes d’aire produïda per la humitat.
– Evitem deteriorar els filtres i bateries dels aparells, estalviant en reparacions
– Obtenim un ambient fresc i desodoritzat en totes les estades.
– Amb el temps, el vapor sec impregna totes les superfícies o teixits porosos ajudant la desodorizació.

N

CLINIQUES VETERINARIES, BOTIGUES D'ANIMALS, PELUQUERIES CANINES

Els nostres clients estan satisfets amb el nostre treball, però molestos per les olors? En aquest cas, amb els nostres productes ara té la solució. Igual que les persones, molts animals se senten molestos davant les aromes produïdes pels ambientadors tradicionals per contenir alcohol, gasos nocius, dissolvents, destil·lats del petroli, elements corrosius o CFC’s,
Gràcies als productes 100% naturals i hipoal·lergènics, tindrem aire net sense necessitat de camuflar la mala olor.

N

EMBARCACIONS, AUTOCARAVANES, TRENS

Quantes vegades la travessia ens resulta desagradable a causa de les olors? 
En tot tipus d’embarcacions per tenir espais molt tancats i amb poca ventilació, solem trobar problemes d’olors (produïts per humitat, cuines, oli ,gasoil, dipòsit d’aigües brutes,….) causant serioses molèsties als ocupants.

POSI’S EN CONTACTE

I li farem un pressupost sense cap tipus de compromís

938580649 // 698568514

ambibages@ambibages.com

Carrer Manresa, 13 – CALLÚS, 08262